1. Инспекциялық-бақылау қызметінің сапасын арттыру жөнінде тұрақты түрде шаралар қабылдап отыру;

1galaweb1