Қорық аумағында орнатылған фототұзақтарға түскен қаратау арқары және ақбасқұмай.