қ құғ

2- қ

ң (ұң, ө
қң)
қ ii

 

Ққ ғ ң

Қ ғ қғ қ -33081-91 ғ ққ ө ө ә

1

 

ң :

ө ә 1

ң ққ:

-33081-91 ғ ққ ө-

:

1

ң ққ:

қ

 

Ұқ Ққ өң -қ ұ - ү - ғ ө- , - ң, қ қ, -қ, қ ә - , -қ қғ (қ):

-33081-91 ғ қ. , ғ, ө. 2,3,4 ә 5 ң ұқ

, ө:

1

Ө :

:

512010000, ңү Ққ , қ, ә ө, 17 ү

ң :

2015 ң 29

i ұ ң , ..Ә. ә қ

Қ ғ ң "Қ ғ қғ" .. /_______________/

 

үi 2015 . 29

 

..

i ң , ..Ә. ә қ

Қ ғ ң "Қ ғ қғ" .. /_______________/

үi 2015 . 29

 

..