қ құғ
                                                      1- қ

ң ii

Ққ Қғ ә ң Қ ғ қғ қ - құ ө ә

 

iiң

ң *

Ө
iii

,
өi

ғ

- (-
2000 ә
-)


ii


-қ ө- ө-i,

%

ө әi -i үi өi- ( ,

ң

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Ққ - Қ-ғ ә ң Қ - ғ қ-ғ -қ -

( қ-ғ)

-

3

3500,00

DAP

 

2014 -ң 25 ә

 

ңү Ққ , қ-, ә ө, 17 ү

Ққ - Қғ ә ң Қ- ғ қғ -қ -

0

(0%)

 

10500,00

2

Құ

Ұқ

24

1500,00

0

(0%)

36000,00

3

Құ

16

600,00

0

(0%)

9600,00

 

 

ғ:

 

 

 

 

 

 

 

56100,00

* ң, ұң, қiң қ қ i өii.

i ұ ң , ..Ә. ә қ

ҚҚ .. /_________________/

үi 2014 . 20

..

i ң , ..Ә. ә қ

 

ҚҚ .. /________________/

үi 2014 . 20

..