қ құғ
                                                      1- қ

ң ii

Ққ Қғ қғ ә ңқ ғ ң Қ

ғ қғ қ құ ө ә

 

iiң

-ң *

Ө
iii

,
өi

ғ

- (-
2000 ә
-)


ii


-қ ө- ө-i,

%

ө әi -i үi өi- ( ,

ң

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Ққ -

Қғ - қғ -

ә ң-

қ -

ғ ң Қ- -

ғ қғ -

қ -

 

-

20

89,00

DAP

 

2013 -ң 25

 

ңү Ққ -, қ, ә ө, 17 ү

Ққ -

Қғ қғ -

ә ңқ -ғ -

ң Қ -

ғ қғ -

қ -

0

(0%)

 

 

 

 

 

 

1780,00

 

 

ғ:

 

 

 

 

 

 

 

1780,00

* ң, ұң, қiң қ қ i өii.

i ұ ң , ..Ә. ә қ

ҚҚ .. /___________________/

үi 2013 . 10

..

i ң , ..Ә. ә қ

 

ҚҚ .. /___________________/

үi 2013 . 10

..