қ құғ

                                               4-қ

iiiii әi
(
әi өi i өii қi i )

1. Әi өi iiң ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Әi өi i ңғ ii ғ ұқ ө қiң өi, ң
_____________________________________________________________________________

өi
қiң


i

ң
ң
өii

Қ
өi
ә

ң құ, ң
(өi
)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      3. Қ ө үi әi өi i қ (i, -) iiiiң ң i әi . Әi өi i өi қ ұқғ i:

қң
(i,
ң)
үi

Қ
iiiң

i
(ң,
қ,
)
 

i,
ғ ғ
(i),

(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      4. Қiң iiiii әii (әi өi iiң () ii үi қ i қi өii)

/
N

i, , әiiң

ұ ғ ұ өii

, әi ә ii қ құ iiiii ғ

ғ , , ( )

ғ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            4-1. Ққ ң ңқ ө қ*

/

Қiң ..Ә. ( әi ә i үi өii)

ғ

i қғ қ

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

ңқ ө қ

 

 

 

 

Қ ң ңқң ғ

 

 

 

 

      * ғ .

5. Қ (қ қ: өii, i ә ..) қ i әi. ө ә құң өii қ қ.
_____________________________________________________________________________
      6. Ұ әi. Ұқ , қ ң ә ұғң iii ә қ қ.
_____________________________________________________________________________

      iiiii қ әiiң ұғ .

 

      Қ_______________________